GDPR-rådgivning

Compliance Team er specialister i databeskyttelse og informationssikkerhed, der rådgiver en lang række kunder, både offentlige og private.

Privacy Partner

Privacy Partner er en abonnementsaftale om GDPR rådgivning og sparring, hvor I bliver tilknyttet en fast kontaktperson. Aftalen er relevant for jer, hvis I ønsker en fast sparringspartner, f.eks. som supplement til en intern databeskyttelsesrådgiver (DPO).

En Privacy Partner aftale er både relevant for organisationer, som har en persondataansvarlig – som ønsker en fast, ekstern rådgiver at sparre med – og for organisationer, som mangler interne ressourcer til at være udførende på persondataopgaverne internt, f.eks. med formulering af politikker, interne kontroller m.v.

Vores Privacy Partner aftale omfatter mange af de samme faste elementer som en DPO aftale , men uden de lovbestemte krav om at udføre tilsyn og foretage rapportering til ledelsen.

Vores fokus er jer

Vi har i vores rådgivning fokus på, at compliance kan fungere i dagligdagen og ikke udgøre en hæmsko for den daglige drift. Vi lægger således meget vægt på at finde løsninger i samarbejde med kunden.

Vi leverer persondataretlig rådgivning, både på faste aftaler og når der er konkret behov til en opgave.

Compliance Tjek og anden ad hoc rådgivning

Uanset hvilken type virksomhed, man driver, vil der være særlige situationer, hvor der opstår behov for persondataretlig rådgivning.

Compliance tjek

Det kan være relevant at foretage et compliance tjek – enten internt af jeres egen organisation eller af en tredjepart, I skal indgå en relation med. Vi kan hjælpe med at foretage et compliance tjek, som kan danne grundlag for jeres interne beslutninger eller hjælpe jer med at dokumentere jeres compliance niveau overfor en samarbejdspartner, potentiel køber af virksomheden eller lign.

Compliance tjek kan for eksempel være relevante i følgende situationer:

  • Virksomhedsoverdragelser (M&A)
  • Compliance tjek af jeres virksomhed som dataansvarlig eller databehandler (f.eks. på anmodning fra en kunde)
  • Compliance tjek af en ekstern part, I gerne vil udveksle personoplysninger med

Vi har derudover specialiseret os i det løbende tilsyn med databehandlere, som du kan læse mere om her.

Anden ad hoc rådgivning

Vores specialister kan herudover hjælpe med rådgivning i forbindelse med f.eks.

  • Håndtering af databrud – enten internt hos jer eller hos f.eks. en databehandler
  • Håndtering af en henvendelse fra en registreret (f.eks. en indsigts- eller sletteanmodning)
  • Undervisning af jeres medarbejdere, f.eks. en gang årligt
GDPR-rådgivning ved GDPR rådgiver fra Compiance Team. Her ses han til et møde, hvor han rådgiver om GDPR

Har du brug for GDPR-rådgivning?