Privatlivspolitik

Cookies
Vi anvender ikke cookies eller andre teknologier til tracking af brugere af vores hjemmeside. Dit besøg på vores hjemmeside er derfor fuldstændig anonymt, medmindre du vælger at sende os en besked via kontaktformularen.

Dataansvar
Vi tager din databeskyttelse alvorligt.
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivs-beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Compliance Team ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan se vores kontaktoplysninger på vores kontaktside.

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Vi behandler kun de persondata, som du selv giver os, f.eks. ved at sende en e-mail til os. Vi behandler personoplysningerne med henblik på at kunne besvare din henvendelse. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af en opgave for din virksomhed eller afgivelse af tilbud på samme. De pågældende tredjemænd er hjemmehørende i Danmark og vil som minimum være underlagt en tavshedspligt. Skal tredjemand involveres i løsning af en opgave, der indebærer behandling af virksomhedens personoplysninger, vil der blive indgået en databehandleraftale i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR).

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. I bestående kundeforhold opbevarer vi personoplysningerne, så længe kundeforholdet består med henblik på at kunne betjene dig bedst muligt. Henvendelser, der ikke fører til oprettelsen af et kundeforhold, slettes senest 6 måneder efter seneste kontakt.

Vi videregiver ikke dine persondata til tredjemand til markedsføringsformål
Punktum.