Whistleblower­ordning

Vi håndterer jeres whistleblower­ordning

Fra december 2023 er det et lovkrav for alle private virksomheder med mellem 50-250 ansatte at have en whistleblowerordning, mens alle offentlige organisationer og private virksomheder med 250 eller flere ansatte har skulle have en ordning siden december 2021.

Hvad er en whistleblowerordning?

Formålet med at etablere en whistleblowerordning er, at alle medarbejdere og evt. samarbejdsrelationer skal kunne anmelde alvorlige eller ulovlige forhold på arbejdspladsen uden frygt for at miste sit arbejde eller samarbejdsrelation.

Compliance Team kan hjælpe din organisation med at få etableret en whistleblowerordning, der lever op til alle gældende lovkrav. Vi er specialister indenfor compliance og persondata og anvender en it-løsning, der lever op til alle tekniske krav og med høj it-sikkerhed.

Ved at etablere en ekstern løsning hos Compliance Team, sender organisationen et signal om, at indberetninger holdes i en arms længde og at man derfor har valgt, at et par ekstra eksterne øjne skal se på indberetningen frem for at en indberetning går direkte til en person i organisationen. Det kan give medarbejderne den nødvendige tryghed til at foretage en indberetning om alvorlige eller ulovlige forhold i organisationen, som ledelsen har interesse i at få viden om.

Vi udarbejder alle lovpligtige og nødvendige dokumenter til virksomheden, herunder en whistleblowerpolitik, en håndbog til medarbejdere med orientering om, hvordan og hvad der kan indberettes om, en privatlivspolitik og en Artikel 30 fortegnelse.

Herudover modtager vi indberetninger og sørger for, at whistlebloweren får den lovpligtige kvittering for vores modtagelse. Vi screener indberetningen og foretager en juridisk vurdering af, om indberetningen falder inden- eller udenfor whistleblowerloven og sender senest 3 måneder fra modtagelsen den lovpligtige feedback til whistlebloweren.

Når vi har kvalificeret en indberetning, sørger vi for, at de ansvarlige i jeres organisation – efter en habilitetsvurdering – får en besked om indberetningen sammen med en afrapportering og en anbefaling til den videre håndtering.

Ønsker I at lade Compliance Team stå for undersøgelsen af forholdet, der indberettes om, står vi naturligvis også til rådighed.

Når vi håndterer jeres whistleblowerordning, er vi selvstændigt dataansvarlige, så vi påtager os opgaven med at orientere de relevante personer om deres rettigheder, og vi har ansvaret for den databehandler, vi benytter til det tekniske setup, så I slipper for at tænke på dette. Vi har udarbejdet en privatlivspolitik for vores whistleblower-ordninger, som du kan se her.

Panel af jurister sidder i et mødelokale og rådgiver om whistleblower ordninger

Skal vi også hjælpe din organisation i gang, så kontakt os